Thẻ: thuyết minh về lầu ông hoàng

Lầu Ông Hoàng – Nơi Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm hò hẹn

Lầu ông Hoàng tại Phan Thiết

Lầu Ông Hoàng là một trong những di tích văn hóa, lịch sử gắn liền với cuộc kháng chiến chống pháp oanh liệt của nhân dân Việt Nam và giai thoại câu chuyện tình của thi sĩ đa sầu, đa cảm Hàn Mặc Tử và người yêu Mộng Cầm. Tuy hiện nay Lầu Ông Hoàng […]

Xem thêm...